close

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Kurumsal hedeflerin değişmesi ile günümüzde pratik ve verimli çalışma odaklı şirket kültürü oluşturmak önem kazandı. Şirketlerde yeni altyapının hayata geçirilmesi sürecinde uygulanan ve benimsenmek istenen teknolojilerin son kullanıcılar tarafından adaptasyonunu sağlamak, değişim direncini kırmak ve IT ekibinin iş yükünü azaltarak en yüksek verimi almak amacıyla kurumlara özel değişim yönetimi yol haritaları hazırlayın.

İnsan odaklı yaklaşımı seçen kurumlar, değişimi kabul eden bir organizasyon yapısına geçmek için hazırdır.

Prosci ADKAR modeli

  • wareness farkındalık Organizasyonun değişim ihtiyacının farkındalığı

  • esire istek Değişime katılma ve destekleme isteği

  • nowledge bilgi Değişimin nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi sahibi olma

  • bility yetenek Gerekli beceri ve davranışları uygulama yetkinliği

  • einforcement pekiştirme Değişimi sürdürmek için pekiştirme

Değişim yönetimi adımları

Şirketler için değişim yönetimi, iş dünyasının sürekli olarak değişim ve gelişim içinde olması ve bu değişimlere ayak uydurulabilmesi adına çok önemlidir.

Adaptasyon yönetimi ile organizasyonun başarılı bir şekilde değişim sürecini geliştirmesine ve çalışanların değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olunur.

1

Değişim ihtiyacının belirlenmesi

Öncelikle organizasyonun neden değişime ihtiyacı olduğu netleştirilir ve belirli hedeflere karar verilir.

2

Değişim planlaması

Değişim sürecinin detaylı bir planı yapılır. Bu aşamada değişikliklerin ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağı belirlenir. Değişim sürecini yönetecek bir ekip oluşturulur.

3

Değişim iletişimi

Değişim sürecinin etkileri ve nedenleri çalışanlara açıklanır ve çalışanların sürece dahil edilmesi sağlanır.

4

Uygulama

Değişim planına göre değişiklikler gerçekleştirilir ve sürecin işlerliği yakından takip edilir.

5

Değerlendirme

Değişim sürecinin sonuçları değerlendirilir. Geliştirmek için daha neler yapılabileceği konuşulur, planlanır ve süreç takip edilir.

Kurum içerisinde değişime insan odaklı yaklaşın

Tamamen dijital dünyada kurumların şirket kültürü oluşturması, o kültürü yaygınlaştırması, çalışanlarının kültürü benimsemesi ve farkına varması büyük önem taşıyor.

Verileri korumak, kurumsal bir hafıza oluşturmak ve o hafızayı insandan bağımsız kılarak iş süreçlerinin devamlılığını sağlayabilmek için şirketlerin dijitalleşme ile gelen bu değişime adapte olmalarını en hızlı şekilde sağlayın, değişime başlayın.

Microsoft Teams ile kurum kültürünüzü yansıtın

Microsoft Teams; online toplantılar, dosya paylaşımları, şirket içerisinde sosyal iletişimin gerçekleştirilmesi gibi özelliklerinin yanı sıra eş zamanlı çalışma imkanı sağlayan, dokümanların tek bir yerde tutulmasına imkan veren, kurum hafızasının oluşturulmasında gerekli ortamı sunan sohbet tabanlı bir çatı iletişim uygulamasıdır.

İletişimin merkezi olarak yönetilmesini ve şirket kültürünün dijital ortama yansıtılmasını sağlayan Microsoft Teams’in kurum içerisinde benimsenmesinin en önemli adımı olan Değişim Yönetimi ile organizasyon içerisinde adaptasyonunu sağlayın.

Microsoft 365’i benimseme yoluyla organizasyona ve çalışanlara değer sağlama konusunda benzersiz bir fırsat yaratmak için yol haritanızı birlikte tasarlayalım.