BLOG

22.09.2023

Excel ÇAPRAZARA Fonksiyonu – Bölüm: 2

ÇAPARAZARA FONKSİYONU

ÇAPRAZARA XLOOKUP fonksiyonu ile ilgili serimiz bu yazı ile devam ediyor. Serinin 1. bölümünü burada bulabilirsiniz; Excel Çaprazara Fonksiyonu -1

[eşleştirme_modu] ARGÜMANI

Bu argümanı aradığınız veri ile doğru eşleştirmeyi yapmak için kullanabilirsiniz. Köşeli parantezli olması sebebiyle “Opsiyonel Argüman” olduğunu anlıyoruz.

 

çaprazara1

 

Argümanda bize 4 farklı opsiyon sunulmuştur.

Bu argümanlar şu şekildedir;

“0” – Tam eşleşme

Bu opsiyon varsayılan opsiyondur, seçilmese dahi bu opsiyon dikkate alınır. Hem metin hem de sayısal veri aramalarında kullanılabilir. Aranan veri ile tam bir eşleşme sağlanması aranır. *Küçük/büyük harf duyarlı eşleşme sağlamaz.

 

“-1” – Tam eşleşme veya en yakın küçük öğe

Bu opsiyon daha çok sayısal verilerle ilgili arama yapıldığında kullanılır. aranılan veri varsa ise getirir fakat birebir aynısı yoksa bir alttaki en yakın küçük öğe aranır ve varsa o veriye ait kayıtlar getirilir.

 

“1” – Tam eşleşme veya en yakın büyük öğe

Bu opsiyon daha çok sayısal verilerle ilgili arama yapıldığında kullanılır. aranılan veri varsa ise getirir fakat birebir aynısı yoksa bir alttaki en yakın büyük öğe aranır ve varsa o veriye ait kayıtlar getirilir.

 

“2” – Joker karakter eşleştirme

Bu opsiyon hem metin hem de sayısal veri aramalarında kullanılabilir. arama_değeri argümanında eğer yıldız, soru işareti ve tilde gibi bir joker karakter kullanıldıysa ona göre bakmasını sağlamak seçmemiz gerekir.

 

Şimdi en yakın küçük öğeyi bulma ile ilgili bir örnek yapalım.

Çaprazara Tam Eşleşme veya En Yakın Küçük Öğe

Eğer [eşleştirme_modu] olarak -1 seçilirse; tam eşlemeyi arar, bulunamazsa bir sonraki küçük öğeyi bulmaya çalışır. Aşağıdaki örnekte, A2 hücresindeki 50 sayısını A sütununda arıyoruz fakat bulunmadığı için en yakın küçük öğe olan 38‘i bulup o satırdaki verileri getirecektir.

 

çaprazara2

 

Bu mantıkla Tam Eşleşme veya En Yakın Büyük Öğe‘yi de benzer işlerde tercih edebilirsiniz.

Joker Karakter Eşleştirme

Eğer [eşleştirme_modu] olarak 2 seçilirse; ” * ? veya ~ ” gibi Joker karakter kullanılarak arama yapıldığı belirtilir ve o şekilde arama yapılır.

çaprazara3

[arama_modu] ARGÜMANI

Bu argümanda aramayı hangi yönde yapmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz genellikle Excel’deki yapı; yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğrudur, DÜŞEYARA işlevinden de bildiğimiz gibi, aramalar genellikle yukarıdan aşağıya doğru yapılır. ÇAPRAZARA işlevi ise bize iki yönlü arama yapma imkânı tanıyor. İsterseniz yukarıdan aşağıya, isterseniz de aşağıdan yukarıya doğru arama yapabilirsiniz. Argümanda bize 4 farklı opsiyon sunulmuştur.

 

çaprazara4

Aşağıdan yukarıya arama yönünü ne zaman kullanırız?

Örneğin; bir firmaya kestiğimiz son fatura kaydını, son işlem tarihini, son işe giriş tarihini gibi son.. son.. son.. gibi iş hayatımızdaki tablolarda son kayıtlara ihtiyacımız olduğunda kullanabiliriz.

 

ARANILAN VERİYE İLİŞKİN TABLODAKİ SON KAYDA AİT VERİLERİ ALMA

Bir tabloda aranan veriye ilişkin son kayda ait verilerin getirilmesi isteniyorsa o zaman ÇAPRAZARA işlevi kullanabilir. Bu işlevdeki son argüman olan [arama_modu] bize istersek baştan sona, istersek de sondan başa arama yapma imkânı tanır.

[arama_modu] argümanında eğer -1 – Sondan başa arama seçilirse, tablonun en altından yukarı doğru arama yapar ve bulduğu ilk değerin verilerini döndürür.

 

çaprazara5

Bu yazıda anlatacaklarım bu kadardı, ÇAPRAZARA fonksiyonu ile ilgili yazıya ara ara yine devam edeceğim.

Sevgiler.

Şirketlere özel sunduğumuz danışmanlık ve eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.