Modern teknoloji çağında, yüksek düzeyde kullanılabilirliği olan uygulamaların, gerekli olmayan ve potansiyel olarak yıkıcı kesintileri önlemek amacıyla, network ve sistem yönetimi disiplinleri ile yönetilmesi gerekir. İşletmeler, bu karmaşık yapılarında, çalışanlarından veya herhangi bir işlem hatasından kaynaklanan servis kesinti risklerinin çoğunluğunu önlemek için yüksek düzeyde yatırım yapmaktadırlar. Este’nin Sistem Yönetim Çözümleri sayesinde, diğer ağ ve uygulama parametrelerinden bilgi toplayıp bunları ilişkilendirerek ileriye yönelik potansiyel hasarlarının şimdiden tespit edilmesini sağlayan, bu sürecin izlenilmesini ve yönetilmesini sağlayan bir ağ oluşturulmaktadır. Sorunların neden yaşandığına dair köklü analizlerinin yapılması ve ileriye yönelik IT ihtiyaçlarını kapsayan genişletilmiş performans yönetimi yapılması sayesinde problemlerin tanımlanması, hızlı çözümlenmesi veya bu problemlerden tamamen kaçınılması sağlanabilmektedir. Este’nin Sistem Yönetimi Çözümleri, şirketlerin altyapı analizleri yapılarak, yazılımlarının güncel tutulması, performans analizlerinin yapılması, verilerin saklanması, yedeklenmesi ve güvenilirliğinin ölçülmesi gibi hizmetleri sunarak, tüm operasyonal süreçlerin entegre olması ve sonuç olarak da işleyişi hızlandırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedeflemektedir.